De Woordvoerder

In China duurt het bij grote incidenten (zoals bijvoorbeeld de chemische ramp in Tianjin in 2015) vaak dagen of zelfs weken voordat de overheid naar buiten komt met informatie. Maar tegenwoordig verspreiden geruchten zich via social media binnen enkele uren onder honderden miljoenen burgers, waarbij de overheid meestal ter verantwoording wordt geroepen. Elk individu is daarbij een eigen ‘zender’. Dit tart de macht van de Communistische Partij, ondermijnt het toch al wankele vertrouwen in de overheid en schept onrust. De Partij heeft hier een creatief antwoord op gevonden: sinds kort is wettelijk vastgelegd dat er speciale woordvoerders moeten komen die de social media te snel af zijn. Elk Partijlid dat verantwoordelijk is voor meer dan 100.000 burgers, zoals een minister, burgemeester, hoofdcommissaris van politie, directeur van een ziekenhuis of een brandweercommandant, is verplicht een speciale training te volgen om het woord te kunnen voeren.

Steven Dong is de founding father van deze woordvoerders-opleiding. Regisseur Pieter Fleury heeft unieke toegang tot Steven en zijn opleiding en zal in deze documentaire de ‘leerling-woordvoerders’ nauwgezet volgen en onderzoeken of de transparantie die Steven nastreeft goed is voor het volk of voor de Partij.

Bewaren