Teledoc Campus voor Nicky Maas & Anne van Campenhout

Gelukkig zijn zij het wél geworden: het filmplan ‘Helaas ben je het niet geworden’ van Nicky Maas en Anne van Campenhout heeft een ontwikkelingstoekenning gekregen vanuit Teledoc Campus! En gisteren is bekend geworden dat BNN zich graag wil verbinden aan deze mooie korte documentaire waarin studenten worden gevolgd die op kamers willen en daarvoor moeten hospiteren. Gefeliciteerd dames!